Τι είναι οι ορθοδοντικοί νάρθηκες;

Οι ορθοδοντικοί νάρθηκες είναι διάφανα λεπτά «μασελάκια» τα οποία εφαρμόζουν απόλυτα και καλύπτουν μόνο τις επιφάνειες των δοντιών. Με μια σειρά από νάρθηκες επιτυγχάνονται σταδιακές μετατοπίσεις, ώστε να μετατοπιστούν τα δόντια και να «ισιώσουν» βάσει του σχεδίου θεραπείας που έχει αναπτύξει ο ορθοδοντικός σε συνεννόηση με τον ασθενή.

Επειδή είναι αόρατοι, είναι ιδανικοί για θεραπεία ενηλίκων ασθενών των οποίων ο τρόπος ζωής ή το επάγγελμα δεν επιτρέπει τη χρήση συμβατικών ορθοδοντικών μηχανισμών («σιδεράκια»).

Ένας ορθοδοντικός έλεγχος, σωστή διάγνωση και ένα τεκμηριωμένο σχέδιο θεραπείας είναι απαραίτητα για την επιτυχημένη θεραπεία με διαφανείς νάρθηκες, όπως και με κάθε μορφή θεραπείας.

Για την δημιουργία των ναρθήκων απαιτείται ακριβής αποτύπωση των δοντιών, η οποία στη συνέχεια ψηφιοποιείται από ειδικές συσκευές και κατόπιν με τη βοήθεια Η/Υ κατασκευάζεται μια πλήρη σειρά ναρθηκών (μέθοδος CAD/CAM). Κάθε νάρθηκας μετακινεί τα δόντια προς την τελική τους θέση για μικρή απόσταση και έπειτα ο επόμενος στη σειρά νάρθηκας συνεχίζει αυτή τη μετακίνηση έως ότου το επιθυμητό αποτέλεσμα επιτευχθεί.

Ο ασθενής πρέπει να φοράει τους νάρθηκες κάθε στιγμή, πέραν των γευμάτων (≈19 ώρες/ημέρα).

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
Κενά μεταξύ δοντιών, συνωστισμούς και στροφές δοντιών βελτιώνοντας το χαμόγελο του ασθενούς

Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται οι διαφανείς νάρθηκες;

Οι διαφανείς νάρθηκες είναι ιδανικοί για περιπτώσεις που απαιτείται απλή ευθυγράμμιση των δοντιών χωρίς εξαγωγές:

 • Ήπιος συνωστισμός δοντιών
 • Συνωστισμός που μπορεί να διορθωθεί με ελαφρά διεύρυνση του οδοντικού τόξου
 • Κενά μεταξύ των δοντιών

Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι διαφανείς νάρθηκες;

Τέτοιες περιπτώσεις μπορούν πολύ πιο εύκολα να αντιμετωπιστούν με τις συμβατικές ορθοδοντικές μεθόδους.

Είναι σημαντικό να αναζητηθεί η γνώμη Ειδικού Ορθοδοντικού όσο αφορά στις λύσεις που έχει κάθε ασθενής.

 • Έντονος συνωστισμός δοντιών
 • Θεραπείες που απαιτούν τη δημιουργία χώρου με εξαγωγές δοντιών
 • Θεραπείες που απαιτούν πολύπλοκες μετακινήσεις, ιδιαίτερα των ριζών των δοντιών
 • Προβλήματα τα οποία οφείλονται σε σκελετική δυσαρμονία των γνάθων
 • Μεγαλύτερης διάρκειας ραντεβού με τον ορθοδοντικό
 • Είναι πιο ακριβά
 • Δεν εφαρμόζονται από όλους τους ορθοδοντικούς

Πιστοποίηση

Ο Αντώνης Συγούρος είναι Ειδικός Ορθοδοντικός και φέρει πιστοποίηση για την εφαρμογή μεθόδων θεραπείας με διαφανείς νάρθηκες με συστήματα όπως:

invisalign logo
athrocaps
clear aligner logo
eclinger

  Καλέστε μας