invisalign first

Invisalign First

Invisalign για παιδιά

invisalign teen

Invisalign Teen

Invisalign για εφήβους

Invisalign Comprehesive 1

Invisalign Comprehensive

Invisalign για ενήλικες

invisalign first

Invisalign για παιδιά

Invisalign First

  • Από το 2018 και πλεόν είναι εφικτή και η θεραπεία παιδιών με Invisalign. Το Invisalign First είναι ένα προϊόν που απευθύνεται ειδικά σε ηλικίες 7-12 ετών και έρχεται να αντικαταστήσει τα κλασσικά σιδεράκια, τα πλαστικά μασελάκια που καλύπτουν όλο το στόμα ή εξωστοματικές συσκευές του παρελθόντος. Διαφανείς νάρθηκες σε παιδιά σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κολλημένες συσκευές στο στόμα που δυσχεραίνουν τη στοματική υγιεινή, επιτυγχάνεται υψηλή αισθητική μιας και οι νάρθηκες είναι πρακτικά αόρατοι και αποφεύγονται έκτακτα συμβάματα. Παράλληλα ο χρόνος θεραπείας μειώνεται σε σχέση με παλαιότερες μεθόδους.

Διαφανείς νάρθηκες για τις ηλικίες των 7-12 ετών

Invisalign για εφήβους

Invisalign Teen

  • Η ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα των εφήβων μπορεί να επωφεληθεί από την υψηλή αισθητική, αλλά και την ευκολία διατήρησης καλής στοματικής υγιεινής με τη χρήση διαφανών ναρθήκων Invisalign. Χωρίς να υπάρχουν σιδεράκια στο στόμα ο έφηβος μπορεί να αισθάνεται ελεύθερος να δοκιμάσει κάθε είδους τροφή χωρίς το φόβο αποκόλλησης τμήματος της ορθοδοντικής συσκευής. Η στοματική υγιεινή μπορεί να διατηρηθεί σε υψηλα επίπεδα μιας και οι νάρθηκες αφαιρούνται κατά το βούρτσιμα. Επίσης η υψηλή αισθητική του Invisalign δεν επηρεάζει την κοινωνική ζωή. Το σχέδιο θεραπείας που δημιουργεί ο ορθοδοντικός δεν διαφέρει από αυτό με τις κλασσικές μεθόδους όντας όμως πολλές φορές συντομότερο σε διάρκεια.

Invisalign για εφήβους 12-18 ετών

invisalign teen
Invisalign Comprehesive 1

Invisalign για ενήλικες

Invisalign Comprehensive

  • Η θεραπεία Invisalign για ενήλικες ήρθε να αλλάξει τα παγκόσμια δεδομένα στην ορθοδοντική. Πλέον η ορθοδοντική θεραπεία καθίσταται πρακτικά αόρατη αλλά και άνετη. Αν κάποιος δεν επιθυμεί να έχει κολλημένες ορθοδοντικές συσκευές στα δόντια του (σιδεράκια) μπορεί αλλάζοντας διαδοχικά τις διαφανείς μεμβράνες - νάρθηκες, να επιτύχει εξίσου καλό αποτέλεσμα χωρίς οι φίλοι / συνάδελφοι να διακρίνουν ότι βρισκόμαστε σε ορθοδοντική θεραπεία. Παράλληλα η άνεση που επιτυγχάνεται είναι πολύ υψηλή και το διάστημα που απαιτείται για να εξοικειωθεί κανείς με τη μέθοδο είναι ελάχιστο. Οι νάρθηκες δεν θα επηρεάσουν την καθημερινότητά σας και έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε τη θεραπεία με ελάχιστες επισκέψεις στο ιατρείο. Φοιτητές ή εργαζόμενοι μακριά από το ιατρείο μπορούν να ολοκληρώσουν τη θεραπεία χωρίς να επισκέπτονται τακτικά τον ορθοδοντικό, απλά και μόνο αλλάζοντας μόνοι τους διαδοχικά τους νάρθηκες.

Invisalign για κάθε ηλικία

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Καλέστε μας για ένα ραντεβού ώστε να μάθετε πώς μπορεί η θεραπεία Invisalign να βελτιώσει το χαμόγελό σας.

Λάβετε μια δωρεάν διάγνωση

Invisalign

.
Call Now ButtonΚαλέστε μας