Αρχική      Υπηρεσίες      Γλωσσική Ορθοδοντική
                                                      Ορθοδοντικός Ζάκυνθος | Αντώνης Συγούρος

Ο Αντώνης Συγούρος είναι Ειδικός Ορθοδοντικός και διατηρεί ιατρείο στην 

Ζάκυνθο.

                                                          Γλωσσική Ορθοδοντική – Εσωτερικά σιδεράκια
                                                                                                                                    * Ο αρχικός έλεγχος για θεραπεία με εσωτερικά σιδεράκια είναι δωρεάν.

Τί είναι η γλωσσική ορθοδοντική?


Ο όρος «γλωσσική» αναφέρεται στην εσωτερική επιφάνεια των δοντιών (από την πλευρά της γλώσσας/ουρανίσκου). Τα γλωσσικά σιδεράκια προσκολλώνται στην εσωτερική επιφάνεια των δοντιών σε αντίθεση με τα παραδοσιακά σιδεράκια που προσκολλώνται στην εξωτερική πλευρά των δοντιών. Με αυτό τον τρόπο τα σιδεράκια γίνονται αόρατα και παρέχεται μια αισθητική ορθοδοντική θεραπεία.


Σε τί διαφέρουν τα γλωσσικά σιδεράκια από τα συμβατικά?


Γλωσσικά σιδεράκια


 • Τα σιδεράκια τοποθετούνται στην εσωτερική επιφάνεια των δοντιών
 • Οποιοδήποτε μεταλλικό τμήμα είναι αόρατο
 • Τα σιδεράκια είναι εξατομικευμένα και εφαρμόζουν μόνο στα δόντια του ασθενή για τον οποίο προορίζονται
 • Είναι ιδανικά για εφήβους ή ενήλικες ασθενείς που θέλουν μια αισθητική ορθοδοντική θεραπεία
 • Μεγαλύτερης διάρκειας ραντεβού με τον ορθοδοντικό
 • Είναι πιο ακριβά
 • Δεν εφαρμόζονται από όλους τους ορθοδοντικούς

Συμβατικά σιδεράκια


 • Τα σιδεράκια τοποθετούνται στην πρόσθια επιφάνεια των δοντιών
 • Τα μεταλλικά τμήματά τους είναι ορατά και επομένως λιγότερο αισθητικά
 • Τα σιδεράκια είναι τυποποιημένα και μαζικής παραγωγής καθώς η πρόσθια επιφάνεια των δοντιών διαφέρει ελάχιστα από ασθενή σε ασθενή.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιονδήποτε
 • Τα ραντεβού με τον ορθοδοντικό είναι μικρής διάρκειας
 • Είναι πιο οικονομικά
 • Μπορούν να τα εφαρμόσουν όλοι οι ορθοδοντικοί

Τί επιτυγχάνουν τα γλωσσικά σιδεράκια?


Όπως και τα συμβατικά, τα γλωσσικά σιδεράκια μπορούν να διορθώσουν:


 • Κακή σύγκλειση
 • Κενά μεταξύ δοντιών, συνωστισμούς και στροφές δοντιών βελτιώνοντας το χαμόγελο του ασθενούς

Ποιός είναι ο ιδανικός υποψήφιος για γλωσσικά σιδεράκια?


Ενήλικες και έφηβοι που θέλουν να διορθώσουν το χαμόγελό τους, χωρίς να δείχνουν μεταλλικά τμήματα ορθοδοντικών μηχανισμών όταν μιλάνε ή γελάνε.


Σε ποιόν δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι μέθοδοι της γλωσσικής ορθοδοντικής?


 • Σε άτομα με πολύ μικρά δόντια
 • Σε μικρά παιδιά τα οποία έχουν ακόμη τα νεογιλά (παιδικά) τους δόντια

Μπορούν τα γλωσσικά σιδεράκια να συνδυαστούν με τα συμβατικά?


Τα γλωσσικά σιδεράκια μπορούν να εφαρμοστούν στην άνω και κάτω γνάθο. Παρόλα αυτά μπορεί να γίνει συνδυασμός γλωσσικά σιδεράκια στα άνω δόντια και συμβατικά στα κάτω, εφόσον τα κάτω δόντια είναι λιγότερο ορατά κατά την ομιλία.


Τί πρέπει να περιμένει κάποιος μετά από την τοποθέτηση γλωσσικών μηχανισμών?


 • Αρχικά κάποιες ενοχλήσεις στη γλώσσα και ήπιος πόνος-ευαισθησία είναι αναμενόμενα συμπτώματα τα οποία δε διαρκούν πέρα από μια εβδομάδα. Τα γλωσσικά σιδεράκια είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε η γλώσσα να προσαρμόζεται εύκολα σε αυτά.
 • Αρχικά κάποιες ενοχλήσεις στη γλώσσα και ήπιος πόνος-ευαισθησία είναι αναμενόμενα συμπτώματα τα οποία δε διαρκούν πέρα από μια εβδομάδα. Τα γλωσσικά σιδεράκια είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε η γλώσσα να προσαρμόζεται εύκολα σε αυτά.
 • Γενικά κάθε ασθενής απαιτεί διάστημα 1-3 εβδομάδων για να προσαρμοστεί πλήρως σε γλωσσικές συσκευές.

Πόσο διαρκεί η θεραπεία με γλωσσικά σιδεράκια?


Γενικά η διάρκεια της θεραπείας με γλωσσικά σιδεράκια είναι ίση με τη διάρκεια της συμβατικής ορθοδοντικής θεραπείας και εξαρτάται από το αρχικό ορθοδοντικό πρόβλημα του ασθενή.


Ο Αντώνης Συγούρος διαθέτει πιστοποίηση στην εφαρμογή τεχνικών γλωσσικής ορθοδοντικής
 

 
                  Αντώνης Συγούρος DDS MSc - Ειδικός Ορθοδοντικός | Φωσκόλου & Μερκάτη 6, Ζάκυνθος | Τηλ. 26950 43008 | info@orthodontiki.net 
                Antonis Sygouros DDS MSc - Specialist Orthodontist | Foskolou & Merkati 6, Zakynthos | Tel: +3026950 43008 | Click here for English 
  © 2019. Antonios Sygouros. All Rights Reserved.